Endelig blir det kunstgresshall i Birkenesparken!

Postet av Birkenes IL - Fotball den 20. Feb 2023

Nå er byggingen i gang!

På idrettslagets ekstraordinære årsmøte 22.november 2021, ble det bestemt at det skulle bygges kunstgresshall på grusbanen i Birkenesparken. En 6 år lang prosess, med flere utsettelser blant annet på grunn av behov for reguleringsplaner, kjøp av tomt og enkelte alternative planer, kunne hallkomiteen og fotballgruppa slippe jubelen løs. Først i september 2022, ble endelig finansieringsplan godkjent av utvidet hovedstyre inkl alle gruppelederne. 


Prosjektets første fase er allerede unnagjort. Gjennom 7 intense uker senhøstes ble det lagt ned et sted mellom 850-900 dugnadstimer med forskaling, armering og støping. Tor Edvin Dahle var bas for ca 50 dugnadsarbeidere som sparte prosjektet med ca 1 million kr med sin innsats på kveldstid. Helt i starten av desember var vi ferdig med den første delen av prosjektet. 

I januar kom alt stålet og duken til hallen. Det overvintrer i Birkenesparken til det blir montering i mars/april 2023. 

Det forventes at hallen står ferdig sommeren 2023. 

Fortsettelse følger.