Utleie Idrettshuset

UTLEIEPRISER PR. DØGN FRA OG MED: 1 September 2020


1 etasje
Liten / stor sal med kjøkken         : Lørdag-søndag kr. 3.600,- (+ 300 fredag) - Ukedag kr. 1.200,-

Liten sal med kjøkken                  : Lørdag-søndag kr. 1.800,- (+ 300 fredag) - Ukedag kr. 1.000,-

Utleie helg gjelder fra lørdag kl.09.00- søndag kl.16.00 da skal alt være vasket, ryddet

Om det ønskes å leie fredag til å rigge/dekke bord er det et tillegg på kr.300,- gjelder fra fredag kl 16.00 


2 etasje
Møterom eller styrerom i 2 etasje: Mandag-søndag kr 600,-


Leie av gamle bord og stoler: Vi avtaler pris, avhengig av hvor mye som leies

(Stoler, bord og inventar fra idrettshuset leies/lånes ikke ut) kontakt vaktmester Dagfinn Birkenes, tlf: 913 31 517Dersom du ønsker å leie, vennligst ta kontakt med utleieansvarlig:

May Britt Ilebekk Andersson 

Tlf: 906 33 614

E-post : maisa-andersson@hotmail.com