Bli medlem I Birkenes Idrettsalg

Postet av Birkenes IL den 18. Des 2009

Du kan nå melde deg inn som medlem i Birkenes Idrettslag ved å velge "Bli medlem" på menyen til venstre. Legg inn nødvendige opplysninger og trykk "send". E-posten går til ansvarlig for medlemsregisteret som sørger for innmelding i hovedlagets medlemsregister.

Kontaktperson i idrettslaget er Peder A. Berg. Tlf. 95937567 eller mail

pederab@powermail.no

 


Bli medlem

Postet av Birkenes IL den 19. Jun 2009

Bli medlem

 • Aktive under 12 år kr. 0
 • Aktive, f.o.m. året de fyller 12 år, t.o.m 17 år kr. 200
 • Aktive, f.o.m. det året de fyller 18 år kr. 400
 • Ikke aktive (grunnavgift) kr. 200
 • Familie hovedmedlem kr. 600
 • Familiemedlem (gjelder ikke aktive over 17 år) kr. 0
 1. Barn, til og med 11 år betaler ikke kontingent til hovedlaget, men registreres i hovedlagets medlemsregister som aktive u 12 år. Gjelder også barneidrett.
 2. Unge fra og med året de fyller 12, registreres som aktiv u 18 år og betaler kontingent med kr. 200 pr. år. (Kan også være registrert som familiemedlem).
 3. Fra og med det året de fyller 18, registreres medlemmet som aktiv o 18 år og betaler kontingent med kr. 400 pr. år.
 4. Passivt medlem registreres med medlemstype Grunnavgift, kr.200 pr. år.
 5. Familiekontingent kan omfatte hele familien og aktive utøvere under 18 år, og betales med kr. 600 pr. år. Hovedmedlem registreres som betaler og øvrige som Familiemedlem.

  Kontaktperson:Peder A. Berg, tlf.:95937567 Mail:pederab@powermail.no

 Innmelding

Kryss av: Medlem under 12 år
Aktive under 18 år
Aktive over 18 år
Passivt medlem
Familiemedlem (Hovedmedlem må oppgis under annet)
Kryss av for eventuelle undergrupper Barneidrett
Friidrett
Fotball
Håndball
Orientering
Skiskyting
Sykling
Volleyball
Navn
Fødselsdato (DD.MM.ÅÅÅÅ)
Addresse
Postnummer
Poststed
E-post
Telefon
Annet (Hoved familiemedlem)

free formsVåre sponsorer

Postet av Birkenes IL den 5. Mai 2009

 Hovedsponsor:
  

 

  

 

 

 

  

            

       Økonomisk Rådgivning AS

              - for landbruk og bygdenæringer

         Utleie Idrettshuset

Postet av Birkenes IL den 2. Mai 2009

UTLEIEPRISER PR. DØGN FRA OG MED 1. JAN. 2014: !. etg.: Kr. 3.000 Liten sal(+ kjøkken): Kr. 2.000 Møterom 2. etg. Kr. 500 Bridge: Kr. 700 Birkenesamatørene: Kr. 1.500 Utlån av gamle bord og stoler : Gratis (Stoler, bord og inventar leies/lånes ikke ut) Leie av markedsplas (grusbane: Kr. 3.000 Leie av markedsplass (AMK): Kr. 5.000 Dersom du ønsker å leie, vennligst ta kontakt med utleieansvarlig: Kjell Skråvik, tlf. 47 28 61 69 eller e-post: kjelskr@online.noBygg og Anlegg

Postet av Birkenes IL den 2. Mai 2009

Hovedanlegget heter Birkenesparken og ligger sentralt til i sentrum. Men det har vært mange etapper før vi fikk dagens anlegg. Fra idrettslaget ble stiftet i 1924 og fram til den første idrettsplassen var ferdig i 1934, ble hovedveien til Herefoss nyttet som arena, sammen med tomta til sagbruket. I 1946 ble den andre banen innvidd. Den lå der grusbanene våre er i dag.

Men behov for større og mer moderne anlegg meldte seg, og i 1967 ble det enighet om å bygge ut et sentralidrettsanlegg, dvs. et fotball- og friidrettsanlegg. Det grenset opp til grusbanene og kommunen ga grønt lys til å overdra nok areal, også for seinere utvidelser.

Klubbhus ble bygget i 1971. Det nye anlegget ble tatt i bruk i 1974

Stor interesse og oppretting av nye grupper, har vært årsak til at anlegget har blitt fornyet og utvidet i hele perioden fra 1974 og fram til i dag:

Klubbhuset ble påbygd i 1992, tennisbane og ballbinge er anlagt, lysløpe og skiskytteranlegg med asfaltert trase til rulleski er bygd ut og ny løpebane og kunstgressbane m/flomlys ble ferdigstilt rett etter at vi passerte år 2000. Kunstgressbane nr. 2 ble bygget og fullført i 2010.

Skiskytteranlegget er så godt utbygd, at klubben arrangerte sommer-NM i skiskyting i 2006.

Videre er det egen kioskbu og redskapsbuer. I kanten av anlegget er det opparbeidet en mini barnepark.

Videre ble det bygget en ny garasje til løypemaskin,snøscooter og annet høsten 2012.

Hele anlegget er eid av Birkenes idrettslag. Utallige dugnadstimer er lagt ned for å få det i stand, og det er mye arbeid som går med til å drifte det. Vi har gode støttepartnere i kommunen, Birkenes Sparebank (vår hovedsponsor) og mange av bygdas bedrifter.

I tillegg driver o-gruppa et aktivt arbeid. De kommer stadig med nye kart i nærområdet og er medansvarlig for den årlige kulturorienteringa.

Alle våre uteanlegg, unntatt selve skytebanen, er åpne for bygdas folk. Daglig bruker unge og eldre fasilitetene i Idrettsparken og naturen omkring via oppmerkede løyper og o-kart.
Sponsorer

Postet av Birkenes IL den 28. Apr 2009
Vedlikehold/Renhold

Postet av Birkenes IL den 26. Apr 2009

Vaktmester Dagfinn Birkenes 91331517 
Renholder Ramnat Dzjumajeva
96867454Husstyret

Postet av Birkenes IL den 26. Apr 2009

Funksjon:

Navn:

Mail:

Telefon:

 Utleieansvarlig
Kjell Skråvik
kjelskr@online.no
47286169
 Medlem Hilde Høygilt
h-hoeygi@online.no
47286169Gruppeledere

Postet av Birkenes IL den 26. Apr 2009

 Gruppe: Navn:  Mail: Telefon:
Barneidrett Cathrine Eikeland

Therese Bjelland


cathrine_vreim@hotmail.com

tamlid@hotmail.com
90569482

97623983


Friidrett, kontaktTor Helge Hodnethelgeho@online.no90069760
FotballPeder A. Berg
pederab@powermail.no
95937567
HåndballMay Britt Anderssonmaisa-andersson@hotmail.com37276695
OrienteringSvein Roar Jonsmyr45678410
SkiskytingTorfinn Løland
torfin-l@online.no
40225098
Ski, kontaktTorfinn Lølandtorfin-l@online.no92641194
SykkelNotto Høilandnotto.h@online.no90979454
Volleyball:Richard Rasussen richard.rasmussen@c-a-m.com Tlf.94186204Tillitsvalgt Hovedlag 2012

Postet av Birkenes IL den 22. Apr 2009

Funksjon: Navn: Mail: Telefon: 
Leder Oddvar Glidje o-gli@online.no 95159514
Nestleder Tor Kjetil Svaland
tks@byggma.no
48019336
Kasserer Frantz Johan Agerbo
agerbo@gmail.com
95728041
Sekretær Trine Flakk 92040201
Styremedlem Dag Ivar Skåre
dag@skaare.org
41901111
Styremedlem Hege Posti
hege.posti@moglestu.vgs.no
97893692
Styremedlem Jan Bjørn Evja janbjorn.evja@powermail.no 93871448
Styremedlem Svenn Ohrvik
trykkeri@birkelandtrykkeri.no
92084143
Styremedlem Hilde Høygilt
h-hoeygi@online.no
98851580