Birkenes IL Fotball - Koronavettregler

Postet av Birkenes IL - Fotball den 21. Apr 2020

NFFs og Birkenes IL Fotballs Koronavettregler SKAL til en hver tid følges av alle som er involvert i aktivitet i regi av BIL Fotball.

Link til utskrifts vennlig format: https://at.bloc.net/LhFae9QPJU9ys95k6

Regler

1. Spillere og ledere med symptomer på sykdom, eller som er i karantene eller isolasjon skal ikke delta i noen form for aktivitet i BIL Fotball. Deltar noen med sykdomssymptomer på trening skal disse forlate treningsfeltet.

2. Trenere, lagledere og andre voksne som skal være med på økta plikter å sette seg inn i og følge klubbens koronaregler. Dersom de har ansvar for spillere under 18 år, skal BIL Fotballs Koronavettregler signeres og leveres til Sportslig leder.

3. Trener, lagleder, andre voksne som er på feltet skal informere sin gruppe om klubbens koronaregler i forkant av oppstart og snakke med spillerne hvorfor det er viktig at alle overholder reglene.

4. Trener, lagleder eller annen voksen skal dele inn i grupper på maks 4 spillere i forkant av treninga og tildedele i treningssoner på feltet.

5. Når spillerne kommer på treningsfeltet skal de møte en voksen ved klubbhuset og finne sin tildelte gruppe. 4-mannsgruppa går samlet til sin tildelte sone på banen.

6. Dersom trener, lagleder eller annen voksen har behov for felles informasjon før trening, tas dette ved klubbhuset.

7. Krav til antall voksne pr trening:

a. Senior og junior - minimum to trenere

b. G/J 15-17 år - minimum en trener/voksen pr. 8 spillere.

c. G/J 13-14 år – minimum en trener/voksen pr. 4 spillere.

8. Dersom det ikke møter nok trenere, lagledere, andre voksne på trening, kan bare «riktig» antall spillere trene. Da må enten treningen avlyses eller så må resterende spillere som ikke har trener/voksen forlate treningsfeltet.

9. Alle spillere får tildelt sin egen ball som de har ansvar for. Ballen skal vaskes med såpe og vann før og etter hver trening.

10. Trener, lagleder, annen voksen har ansvar for å vaske kjegler og annet utstyr som har vært i bruk på økta.

11. Alle medbringer personlige drikkeflasker som merkes med navn. Flasken skal ikke deles med andre.

12. Det er ikke lov med spytting og snyting av snørr på banen.

13. Klubben holder såpe og desinfiserende midler så langt det er mulig. Dette settes i ballbua. Meld fra til Sportslig leder når det er tomt.

14. Klubbhuset er stengt for bruk, men kan kun åpnes for 1 person pr. lag ved akutt behov, for eksempel ved skade el.lign. Toaletter er stengt.

15. Dersom noen spillere ikke ønsker å delta, skal de stille på lik linje som alle spillerne når ny oppstart skjer og vi er tilbake i normale rammer.

16. Anbefalte grenser for antall spillere på feltet:

a. 11`er bane: 32 spillere. Banen deles i 8 like soner som gir plass til maks 4 spillere pr sone, med mulighet for 1 voksen i hver sone.

b. 7’er bane: 16 spillere. Banen deles i 4 like soner som gir plass til maks 4 spillere, med mulighet for 1 voksen i hver sone.

17. Treningstid gis inntil 90 min, men det anbefales at man slipper spillere ut puljevis fra 75-90 min for å unngå at mange samles når økta er slutt.

18. Når treningsøkta er over skal spillerne forlate området i samme pulje som de tilhørte på treningen.

Konsekvenser

Konsekvenser for laget:

- Ved brudd på koronareglene vil trener, lagleder, annen voksen få 1 advarsel. Dersom der skjer flere brudd på ei trening, må treningen avsluttes og antall deltakere på fremtidige treninger halveres.

- Ved gjentatte brudd på koronareglene mister laget treningstidene sine.

Konsekvenser for spillere:

- Spillere som ikke forholder seg til koronareglene kan bortvises fra trening, men ved brudd skal ansvarlig på feltet først forklae hvorfor reglene er så viktig å overholde og gi spilleren en sjanse eller to til å rette det opp.

- Ved gjentatte brudd kan spillere bli nektet deltakelse på trening.

Det vil være observatører fra fotballgruppa på en del treninger for å se at koronareglene følges.

Signatur (link til utskrifts vennlig format: https://at.bloc.net/LhFae9QPJU9ys95k6)

Jeg har ansvar for spillere under 18 år og plikter å følge NFFs og BIL Fotballs Koronavettregler ved utøvelse av organisert fotballaktivitet i BIL Fotball. Jeg er bekrefter at reglene er gjennomgått og forstått.

________________________________________     ______________________________________________

Sted og dato                                              Navn med blokkbokstaver

0 Kommentar

Fotballbanene åpnes for begrenset aktivitet

Postet av Birkenes IL - Fotball den 2. Apr 2020

Hei alle fotballvenner!

I samråd med Birkenes IL Hovedlaget retter vi oss etter klargjøringen i Helsedirektoratets og Norges Idrettsforbunds pressemelding ang idrettsaktivitet som kom ut tidligere i dag. Det betyr at fotballbanene åpnes for begrenset aktivitet, men med følgende regler: 

  1. Det er kun tillatt med egentrening eller aktivitet på egne initiativ. Organisert trening er fortsatt ikke tillatt. 
  2. Det kan utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer som holder en avstand på minimum 2 meter, og det skal ikke forekomme fysisk nærhet mellom deltakerne.

Det er svært viktig for klubben av smittevernreglene overholdes. Det vil være vanskelig å følge opp om reglene overholdes, så dette vedtaket baseres utelukkende på tillit til brukerne av anlegget vårt. Klubben har en løpende vurdering av situasjonen og dersom reglene ikke overholdes vil vi på nytt vurdere å stenge banene og sette inn ytterligere tiltak.

Fotballungdom og voksne regner vi med klarer å overholde dette selv, men hvis barn samles oppfordres voksne om å være til stede og påse at smittevernreglene overholdes.

Ber dere alle ta dette på alvor slik at vi unngår at noen få ødelegger for alle.

Ha ei fin hjemmepåske med mulighet for egentrening i det flotte anlegget vårt! 


Med vennlig hilsen

Kjetil Aamlid, Leder Birkenes IL Fotball


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline