Kultur- O på nett!

Postet av Birkenes IL - Orientering den 20. Mai 2020

O-TrollaKjære O-venner!

Nå har vi i Birkenes O-gruppe registret oss på Turorientering.no. Vi gjør dette for å kunne markedsføre vårt tilbud i flere kanaler enn vi har gjort i dag. Vi har i mange år nå nytt godt av det opplegget som de to avbildede O-trolla har laget for oss. Dette er et fantastisk arbeid som vi setter veldig pris på. 

Vi har foreløpig bare tatt i bruk den enkle løsningen som en prøve i år, men vi tar sikte på å utvikle oss innenfor de muligheter vi har. Spesielt så ønsker vi å få inn "historien" rundt hver post, noe som kan gi hele Kultur-O et ny dimensjon.


For at dere skal komme inn, så må dere lage en bruker på nettsiden www.turorientering.no, det tar 2 min....

Nå håper vi at registrering i den offisielle portalen vil ta Kultur-O et steg videre. På det neste bildet så ser dere et utsnitt av "siden vår", hvordan den blir presentert på web.


Velkomstsiden vår!

Legg merke til høyre side på alle sidene, som gir oss litt mer informasjon.
Videre så har vi lagt inn vårt Kultur-O som et "postplukk" opplegg. Det betyr at du kan ta postene i den rekkefølge du ønsker.
På siste neste bilde så ser dere resultatet av registreringen av postene som er tatt og listen over de som har tatt flest poster. For i år så har alle poster lik verdi, men for til neste år vil verdien på hver post muligens lages litt variabel i forhold vanskelighetsgrad. 


Så her ser dere nåværende liste, og la det være et øyeblikksbilde!!!! 

Vyrde leder har tatt teten, tett fulgt av nr. 2. Nå er det opp til dere å registrere postene dere har vært på, postkoden er det samme som postnummeret for i år.Vi solgte 2 konvolutter til personer utenfor vårt område umiddelbart etter lansering, noe som betyr at det er interesse der ute.

Jeg vil fremdeles oppfordre de lokale til å ta turen innom BEST og for å kjøpe konvolutter og sørge for annet påfyll.

VIKTIG: Dette er et tillegg til dagens Kultur-O opplegg, alle aktiviteter og innsending av klippekort vil forgå uavhengig av denne løsningen.


Så en utfordring til våre medlemmer:Jeg bare måtte en tur i myra

HVOR MANGE O-GRUPPE MEDLEMMER SLÅR MEG OG INDIE I ÅR? 

Svaret får vi på O-avslutningen til høsten

Mvh

Svein Roar0 Kommentar

Siste fra NOF og AOK!

Postet av Birkenes IL - Orientering den 6. Mai 2020


Gjengitt fra AOK'side: http://www.orientering.no/kretser/agder/

Dette er også en side som du finner annen informasjon på.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra 7. mai er det mulig å arrangere løp med opptil 50 personer på samlingsplass av gangen, med EKT-stempling og resultatservice. Dette er gitt at man iverksetter anbefalte smittevernstiltak. Kretsen oppfordrer klubbene til å snu seg rundt og gripe denne muligheten! Les den fullstendige beskrivelsen fra NOF og Agder o-krets og ta kontakt med styret i kretsen dersom du har spørsmål. Henvendelser gjøres primært til arrangements-ansvarlig Andreas Sælsbråten eller styreleder Terje Urfjell. 

        

Helsemyndighetenes retningslinjer sier at fra og med 7. mai er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene er ivaretatt og én meters avstand mellom mennesker overholdes. Dette gjelder også idrettskonkurranser i kontaktfrie idretter. Det kreves at arrangøren registrerer hvem som deltar, og ved behov kan helsemyndighetene trenge deltagerregisteret for smittesporing. Derfor må deltagelsen registreres nøye.

 

Det er videre bebudet, dersom smittesituasjonen fortsetter i riktig retning, at det kan bli aktuelt å åpne for arrangementer for inntil 200 personer fra og med 15. juni.

 

Norges Orienteringsforbund har distribuert en veileder for lokale orienteringsløp som vi skal følge.

Veilederen er fortrinnsvis rettet mot klubbkonkurranser og konkurranser blant naboklubber. Agder Orienteringskrets mener at nærløp i Aust-Agder-karusellen og Sørlandskarusellen kan arrangeres basert på denne veilederen. Det antallet deltakere vi kan forvente på våre karusell-løp er ikke større enn det som kan forventes på konkurranser mellom naboklubber i mer sentrale strøk.

 

Med bakgrunn i dette ønsker Agder Orienteringskrets å oppfordre til at orienteringsarrangementer ut over de flotte egentreningsoppleggene som har florert de siste ukene, nå kommer i gang igjen, forutsatt at veilederen fra NOF følges. Dette gjelder både klubbløp (treningsløp, rekruttløp o.l.) og nærløp.

 

Kretslagssamlinger vil etter hvert også komme i gang, men det er ikke planlagt samlinger umiddelbart.

 

For kveldsløp presiserer vi det som står i veilederen om å ha en startordning som sørger for rullering av deltakere på arenaen. Dette krever god planlegging, forhåndspåmelding og en viss disiplin blant deltakerne. Det kan være aktuelt å oppfordre foreldre og andre som kjører deltagere til et løp, om ikke å oppsøke samlingsplass, slik at disse ikke bidrar til å øke antallet personer som samles på løpet.

 

Veilederen fra NOF skal henvises til i innbydelsen og slås opp på samlingsplass. Det krever ekstra innsats fra arrangør og deltakere å følge opp smittevernreglene som er beskrevet i veilederen, og det presiseres at arrangøren skal ha en egen smittevernansvarlig som følger opp dette under løpets gang.

 

Større løp vil først være aktuelt etter 15. juni dersom en grense på 200 da skulle bli aktuelt. O-festivalen og Sørlandsgaloppen er avlyst og andre store løp (f.eks. Norges-Cup-løp) blir kanskje også avlyst. Dette frigjør en del helger på terminlista og gir mulighet for lokale helgeløp dersom det fins arrangører til dette. Det vil blant annet kunne være aktuelt å arrangere KM mellomdistanse, som nylig har blitt avlyst. Det kommer vi tilbake til. Klubber som kan være interessert i å arrangere helgeløp som ikke allerede er på terminlista, oppfordres til å kontakte teknisk leder i Agder O-krets, Andreas Sælsbråten, for å koordinere endringer i terminlista.

 

Turorientering har vært en stor suksess våren 2020 og har vært et viktig tilbud for folkehelsen. O-kretsen oppfordrer gjerne tur-O-arrangører som har kapasitet til det, til å arrangere en runde to av tur-orientering i 2020, ettersom mange av tur-O-deltagerne allerede har begynt å fullføre tur-O-oppleggene som er laget.

 

Agder Orienteringskrets ønsker alle O-arrangører og O-løpere lykke til og god helse!

 

Styret, Agder Orienteringskrets


0 Kommentar

Tilbud til ungdom fra 15-

Postet av Birkenes IL - Orientering den 5. Mai 2020

Hei,

Det er to kursopplegg som jeg oppfordrer våre yngre og unge lovende medlemmer til å delta på:


1) Fra 15-26  Ung og lovende? Gratis digital kursrekke

I samarbeid med Barne- og ungdomsrådet i Agder.

Er du mellom 15-26 år og engasjert i politikk, en frivillig forening, utvalg eller i et idrettslag?

I denne kursrekken får du mulighet til å øke din kompetanse!

12.mai: Presentasjonsteknikk (forberedelse, stemmebruk og kroppsspråk)

26 mai: Retorikk - Kunsten å overtale (Grunnleggende kjennskap til retorikk)

9.juni: Coaching - (Hvordan veilede, motivere eller styre gjennom samtaler og aktiv lytting)

Les mer om kursrekken via arrangementet vårt på Facebook: https://www.facebook.com/events/931479247303701/


2) Fra 15-19 - Lederkurs for ungdom 

16-18.oktober arrangerer Agder idrettskrets lederkurs for ungdom for alle mellom 15-19 år. 

Målet med lederkurs for ungdom er å forberede kursdeltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Gjennom kurset skal deltakerne få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre og ta ansvar i eget idrettslag. 

For mer informasjon og påmelding, se hjemmesiden vår: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/agder/kalender/lederkurs-for-ungdom/

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt: 

Anne Lise Lassen mob: 90736248. annelise.lassen@idrettsforbundet.no


Det første kurset er gratis, det andre har en liten avgift som dekkes av BIL/O-gruppa 

Mvh

Svein Roar


0 Kommentar

Informasjon fra AOK

Postet av Birkenes IL - Orientering den 5. Mai 2020

Hei,

Det vil komme litt løpende informasjon fra Agder O-krets i de nærmeste dager. Dette er den første, etter styremøte i AOK i går kveld.

Informasjonen vil som hovedsak bestå i hvordan vi i O-sporten skal kunne håndtere dagens og kommende regler rundt smittevernstiltak. Vi vil alle komme i gang igjen, men noe må sjekkes ut og noe må forankres hos fagpersonell og hos NOF. 

Vi i AOK holder nå med på å skaffe oss informasjon om hvordan vi håndterer EKT (tidsregistreringen) i et løp. Når vi vet det svaret på det vil vi se på hvilke typer arrangementsløsninger som vi kan tilby.

Imens, fortsett med trening og treningsløp uten EKT, skogen ligger der og har aldri vært finere!


Så litt generell informasjon fra AOK, det dreier seg om de som har vært eller ønsker å være på den felles maillisten som tidligere het "alle@aaok.no", den forsvinner i forbindelse med opprettelse av AOK, så se informasjonen fra Terje Urfjell under og eventuell svar på den ( fin måte å få ryddet litt i den gamle listen på):

Mvh

Svein Roar

--------------------------

Hei

I mange år har epostlista alle@aaok.no vært brukt for å formidle informasjon om orienteringsløp innen Aust Agder orienteringskrets, og det har også vært flere O-løpere fra Vest-Agder som har stått på lista.

Når nå orienteringskretsene i Aust Agder og Vest Agder er slått sammen til Agder Orienteringskrets, er det på tide å lage en ny epostliste.

Den nye epostlista heter alle@agderokrets.no 

Dessverre er det slik at den tjenesten som Aust Agder O-krets brukte for å vedlikeholde epostlister innen domenet aaok.no, ikke lenger fungerer. Derfor er det ikke mulig for oss å få oversikt over hvem som har stått på den gamle lista.

 Vi må derfor be alle som ønsker å stå på alle@agderokrets.no om å sende en epost om dette til admin@agderokrets.no

De som sto på den gamle lista og som ikke ønsker å bli med over på ny liste, trenger ikke å foreta seg noe. Dessverre kan vi ikke slette dere fra den gamle lista, men den lista vil nå uansett gå ut av bruk.

 

Med hilsen

Terje Urfjell

Leder Agder O-krets


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline