Øvre Birkeland - løype ute

Postet av Birkenes IL - Orientering den 23. Mar 2020Til alle som lengter etter o-løp!

 

Vi er heldige som ikke driver lagidrett.

Skogen er åpen og der kan vi komme når vi vil. 

Jeg tok med meg noen o-skjermer/merkebånd på tur i dag.

Resultatet ble løypa jeg har lagt ved.

Tenkt start er ved Risvann. Der er det parkering ved starttrekanten.

Jeg henger en pose med noen ferdigtrykte kart hjemme i Risvannsveien 2 under låvebrua.

Det er bare å forsyne seg.

Her kan du komme når du vil.

Kveldene er lysere ogdu kan ta så mange poster du vil og starte hvor du vil iløypa.

3 poster har merkebånd. De øvrige har vanlig postskjerm.

Løypa kan bli hengende et par uker.

 

Løypa finner du her: 

https://orientering.birkenes-il.no/storage/Preview?id=fd0407f4-101a-448a-8501-569d7bbd563c


God tur i skauen!

 

Bjørn Stormoen

Tlf 45 67 85 10


0 Kommentar

Treningsløyper - Kleppeheia

Postet av Birkenes IL - Orientering den 23. Mar 2020


Hei alle sammen !

Selv i disse litt uavklarte tider så kan vi innenfor en viss ramme tilby noe "organisert" trening. På Kleppeheia ligger det ut to løyper med postflagg. 

VIKTIG: Det er Ikke postflagg på starten!

Når dere leser igjennom anbefalingene under, så tenk først å fremst på hvordan dere tar dere opp på Kleppeheia, hvem som kjører i samme bil osv.

Dere SKAL overholde avstandskravene, og det tilsier at dere IKKE skal blande personer fra flere familier i samme bil. 


Løypekart ligger her: https://orientering.birkenes-il.no/storage/files?uid=1100717704&pfi=46074

Det er kartene merket: 03.2020 Kleppeheia

 

Så til gjeldene regler for trening som må og skal overholdes:

NOFs anbefalinger

NOF anbefaler derfor at klubbene iverksetter og opprettholder sine tilbud knyttet til egenorganisert aktivitet, med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte.


Egenorganisert trening

Alle fellestreninger er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt. Klubbene kan legge ut sine o-tekniske økter på nett for individuell nedlasting og utskrift, og ikke minst individuell gjennomføring. Ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg til smittevern overholdes. Det skal ikke utplasseres stemplingsenheter, og utøverne skal ikke berøre postskjermene. Det gjennomføres derfor heller ingen felles oppvarming, ingen utveksling av veivalg og strekktider som medfører fysisk kontakt mellom mennesker. Reise til og fra trening må også utføres iht råd fra helsemyndighetene.

All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!


Ha en ellers fin dag, og ta vare på hverandre!


Mvh

Svein Roar0 Kommentar

I disse " smittevern"-tider

Postet av Birkenes IL - Orientering den 16. Mar 2020

Aktivitetsinfo til klubbene i disse «smittevern»-tider

Vi er inne i en ekstremsituasjon, som verden ikke har opplevd maken til i fredstid. Vi må derfor ta inn over oss at hvert enkelt menneske og hver enkelt organisasjon har ansvar for å bidra til å hindre spredning av smitte. Dette medfører nødvendigvis sterk innskrenkning i handle- og bevegelsfriheten.

 

Alle enkeltpersoner og organisasjonsledd skal følge helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger! NIF har i tillegg til sin informasjon om corona-viruset, presisert at egenorganiserte aktiviteter ikke må stride mot helsemyndighetenes vedtak.

 

Folkehelseinstituttet (FHI) sier samtidig at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn. Se følgende sitater fra FHI:

 

«Barn og unge anbefales å være moderat til hardt fysisk aktive i minst 60 minutter om dagen.»

 

«Fysisk aktivitet og sunt kosthold påvirker både psykisk og fysisk helse.»

 

«Ved å øke nivået av fysisk aktivitet i befolkningen kan det således være mulig å forbedre helse.»

 

NOFs anbefalinger

NOF anbefaler derfor at klubbene iverksetter og opprettholder sine tilbud knyttet til egenorganisert aktivitet, med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte.

 

Tur-orientering

Klubbene fortsetter tilrettelegging og annonsering av aktiviteter som er basert på egenorganisert utøvelse. Tur-orientering kan utøves alene eller som familieaktivitet. Ved all organisering, salg av konvolutter, utplassering av poster og utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om smittevern overholdes. Det SKAL tilrettelegges for berøringsfri registrering på postene. Klubbene bes fjerne klippetenger og stifteklemmer fra postene. Klubbene oppfordres til å legge til rette for økt bruk av digitale kart.

All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!

 

Stolpejakt

Klubbene fortsetter tilrettelegging og annonsering av aktiviteter som er basert på egenorganisert utøvelse. Stolpejakt kan utøves alene eller som familieaktivitet. Ved all organisering, distribusjon av kart, utplassering av stolper og utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg til smittevern overholdes.

All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!

 

Egenorganisert trening

Alle fellestreninger er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt. Klubbene kan legge ut sine o-tekniske økter på nett for individuell nedlasting og utskrift, og ikke minst individuell gjennomføring. Ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg til smittevern overholdes. Det skal ikke utplasseres stemplingsenheter, og utøverne skal ikke berøre postskjermene. Det gjennomføres derfor heller ingen felles oppvarming, ingen utveksling av veivalg og strekktider som medfører fysisk kontakt mellom mennesker. Reise til og fra trening må også utføres iht råd fra helsemyndighetene.

All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern, og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!

 

Konkurranser

Alle tradisjonelle konkurranser er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt.

Enn så lenge gjelder myndighetenes pålegg fram til 26. mars. Med de signaler som gis i media, er det overveiende sannsynlig at perioden med restriksjoner vil bli forlenget utover nevnte dato. Men det er utenfor NOFs beslutningsmyndighet.

 

Ovennevnte aktiviteter vil ved gjennomføring som beskrevet dessuten fjerne belastning fra mer tradisjonelle turstier og utfartssteder. Ved å opprettholde ovennevnte aktiviteter innen de gitte begrensninger, gir o-idretten sitt bidrag til økt aktivitet, bedre folkehelse og redusert smittespredning.

 

 

Lasse Arnesen (s)                                                     Astrid Waaler Kaas (s)

generalsekretær                                                        president


0 Kommentar

Nord Jydsk 2 Dagers - Cororna oppdatering

Postet av Birkenes IL - Orientering den 8. Mar 2020

Nord jysk 2-Dages: Opdatering Corona virus.

Nordjysk 2-Dages 2020 vil blive gennemført i en reduceret form, hvor løbsoplevelserne har første prioritet, mens alle servicefunktioner vil blive annulleret.

 Orienteringsløb er en individuel sport, hvor deltagerne under konkurrencen er alene med sig selv sammen med kort og kompas. Risikoen for smittespredning er derfor minimal, mens der løbes.

 Risikoen for smitte er derimod til stede i forbindelse med samling ved start, mål og stævneplads, hvor deltagerne samles.

 OK Vendelboerne vil med afviklingen af Nordjysk 2-Dages begrænse risikoen for smitte langt ud over myndighedernes anbefalinger.  Vi har identificeret de områder, hvor smitterisikoen er størst, og vi gennemfører arrangementet med følgende forebyggende tiltag:
• Der vil ikke være stævneplads med kiosk, klubtelte og sportsbutikker, og dermed ingen samling af mennesker. Der tilbydes ikke børnepasning.
• Ingen resultattavler, men online resultatformidling
• Der vil ikke være væskeposter på banerne
• Der vil ikke være væske i mål – deltagerne må medbringe egen væske
• Starttiden vil lørdag og søndag blive spredt over 6 timer for at begrænse samling af mennesker ved start og mål.
o Lørdag startes mellem 10.00 og 16.00
o Søndag startes mellem 08.30 og 14.30
o Klubberne vil blive tildelt startintervaller, som skal respekteres.
o Det forudsættes, at deltagere, som er ankommet i samme bil, forlader målområdet straks efter sidste løbers målgang.
• Der opsættes håndspritstationer, som skal benyttes.
• Fortræning afvikles normalt, dog med iagttagelse af særlige hygiejneregler, som anvises i instruktion og af stævneofficials
• Natprolog afvikles med startlister, men med særlige hygiejneregler, som vil fremgå af instruktion og stævneofficials.
Vi har brug for jeres hjælp til at afvikle stævnet, så vi sammen reducerer smitterisikoen til et minimum.
• Bliv hjemme, hvis du har nogen som helst symptomer. Feber, hoste, åndedrætsbesvær.• Tag håndsprit med, og brug det ofte.• Tag vandflasker med – der er ingen væske i mål.
• Lad være med at give hånd, knuse eller kramme hinanden. Undgå berøring af andre.
• Tænk på andre hele tiden. Ingen snot, hosten m.m. i hovedet på andre.
 • Respektér alle anvisninger fra stævneofficials.

 Jeg er klar over, at det er meget strikse retningslinier, men det er det, der er brug for, hvis vi skal kunne se os selv i øjnene.

 De danske myndigheder ønsker at forlænge smitteperioden, så der ikke opstår et ”peak” af smittede, som der ikke er behandlingspladser til. 

 Nordjysk 2-Dages spreder ikke Coronavirus – hjælp os med det.

 Vi glæder os til at se jer. Denne gang får I hverken håndtryk, kram eller knus. Og heller ikke særlig meget service. Det retter vi op på i 2022.


0 Kommentar

Vellykket klubbkveld!

Postet av Birkenes IL - Orientering den 5. Mar 2020

Tusen takk alle sammen!

Takk for den innsatsen dere la for dagen på klubbkvelden vår i går. 

For dere som ikke hadde mulighet til å komme, så gjorde vi følgende:

1. Vi gikk igjennom planlagte aktiviteter som O-gruppa vil ha fokus på i 2020

2. Vi spiste pizza (tror det var nok) og Mettes super muffins!

3. Konkurrerte selvfølgelig, kartlek - Musikk Quiz og "bygg i høyden"


Aktivitetene som vi ønsker å ha fokus på fremover vil være med fokus på å øke det sosiale, samt bidra til at vi beholder og rekrutterer nye O-løpere m/familier.

Det vil bli økt fokus på trenigsløpene som en sosial arena og søke litt felleskap med IL Vindbjart. Vi skal prøve å få til en fellestur til pinseløpene i Tønsberg (Skrim). Så vil starte høsten med en fellestur til Trottohytta. Kanskje vi får en kartsnutt der også. 

Økt fokus vil også deltagelse i borgertoget på 17nde mai, Verdens Orienteringsdag (19.5) og årsavslutningen til O-gruppa. Nytt av året vil være at vi også lager noen enkle kriterier for premiering av de yngste O-løperne våre.

Vi arbeider også med å få på plass nye skolekart via skoleorientering.no


Her er noen bilder fra klubbkvelden vår i går:

Dyp konsentrasjon i sluttfasen!Siste etasje på?Lydhør forsamlingGodt fremmøte0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline